Een nulmeting

Wens jij een betere samenwerking met jouw projectteam waarbij je elkaar beter begrijpt? Zie jij dat jouw medewerkers meer potentie hebben en wil jij graag efficienter werken? Heb jij als leidinggevende hier praktische en tastbare tools voor nodig om dit in de praktijk te laten slagen?   

Cultuur- en gedragsverandering begint bij inzicht en bewustwording.

direct aanvragen

 1. Afscheid nemen van:
 2. Miscommunicatie
 3. Gedogen van de huidige gang van zaken
 4. Werkcultuur die niet past bij de organisatie
 5. Onderkwalificeren van huidige medewerkers
 1. Resultaat:
 2. Onderling begrip
 3. Positieve energie
 4. Openheid en transparantie
 5. Bewustwording van gedrag

Referentie Leviat, Teamleider Sander Hasselerharm:

“Vandaag een mooi open gesprek gehad met Inge. Op een onverwachte manier laat ze je nadenken over zaken waar je niet (echt) over nadenkt maar die je in het dagelijkse leven (onbewust) bezig houden. Met hoe je je presenteert, wat je bezig houd, waar je tegen op kunt zien en dergelijke. Een heerlijke manier om met outside technische mensen (met vaak praktische oplossingen) te praten en te leren over zaken die je bezighouden. Ik kijk er naar uit om samen de nog volgende gesprekken in te gaan.“ 

Hoe gaat SamenMeester te werk?

Dit traject (een nulmeting) heeft als doel de medewerkers te horen en te zien. Hiermee krijgt directie, leidinggevenden en medewerkers een neutraal en volledig beeld van wat er speelt binnen de organisatie. Daarbij  krijgt men tastbare tools en inzichten om de kennis om te zetten naar verandering/ verbetering. Hieronder hetgeen gerealiseerd word: 

 • Samen doelstellingen formuleren;
 • Team samenstellen die als "pilot groep" fungeert;
 • Betrokkenheid gedurende het traject bevorderen; 
 • Horen en zien van medewerkers middels enquetes;
 • Veilige omgeving creeren voor persoonlijke inbreng; 
 • Gezamelijk commitment van het te doorlopen traject;
 • Overzicht teamopbouw met sterkte en zwakteanalyse;
 • Individuele kwaliteiten en groei inzichtelijk en tastbaar maken; 
 • Aanbevelingen, prioritering en adviezen naar alle betrokkenen;
 • Begrip, bewustwording en inzichten tussen Managementteam en werkvloer optimaliseren.

 

 

Praktische informatie

 • Samen bepalen we één contactpersoon richting de betrokken medewerkers gedurende het traject;
 • In overleg met een secretaresse worden plenaire bijeenkomsten ingepland;
 • Na iedere fase vindt er een terugkoppeling plaats richting MT & werkvloer;
 • Dit traject kan worden afgenomen vanaf minimaal 20 medewerkers;
 • Het vraagt een tijdsinvestering van de medewerker;
 • Facturatie vindt maandelijks plaats.

Aanvullende  financiele informatie:

 • Dit traject wordt tot 80% vergoed via een SLIM subsidie (hiervoor vindt loting plaats);
 • Bij afname van het SLIM subsidie traject ontzorgt SamenMeester jouw organisatie van aanvraag t/m uitbetaling.

Leviat, Teamleider Sander Hasselerharm: “Het gesprek was grotendeels een eyeopener voor mij. Soms kan praten met een ‘’vreemde’’, om het zo maar even te zeggen, heel veel goeds brengen. Dit heb ik bij het gesprek met Inge ook zo ervaren. 

Lees de volledige referentie over de ervaring van het Slim traject.

"Slim te werk gaan"

contact