Als je een wens mag doen dan, ...

25-08-2020

Als je een wens mag doen, dan wens je een goede gezondheid. Gezondheid is voor bijna iedereen belangrijk. Alternatieve termen zijn geluk, welbevinden, vitaliteit, welzijn.

Wat betekent gezondheid nu eigenlijk? Vanuit ziekte geredeneerd vraag je je af “hoe houd ik het vol, hoe overleef ik?” vanuit gezondheid gedacht vraag je je af “hoe kan ik bloeien?”

Na de tweede wereldoorlog in 1948 definieert de wereldgezondheidsorganisatie gezondheid als “een toestand van volledige lichamelijke, geestelijke en maatschappelijk welbevinden en niet van slechts de afwezigheid van ziekte en andere gebreken.” 65 jaar later worden de beperkingen van deze definitie duidelijk. Toename van het aantal ouderen en het aantal chronisch zieken maakt dat uiteindelijk niemand meer gezond zou zijn wanneer we deze definitie zouden blijven hanteren (naar schatting zullen er in 2040 in Nederland 7 miljoen chronisch zieken zijn).

In 2013 heeft Machteld Huber samen met anderen een nieuwe dynamische omschrijving van gezondheid geintroduceerd. Positieve gezondheid. Hierin is gezondheid “het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdaging van het leven.”

Positieve gezondheid bestaat uit een zestal dimensies met 32 onderliggende aspecten, zijnde

  • Lichaamsfuncties
  • Mentale functies en beleving
  • Spirituele dimensie
  • Kwaliteit van leven
  • Sociaal maatschappelijk participeren
  • Dagelijks functioneren

Deze zijn gevisualiseerd door de verschillende dimensies die met elkaar verbinden als een web. Het web is een metafoor voor hoe we idealiter allemaal met onze eigen gezondheid om zouden moeten gaan: als baas van ons eigen gezondheidsweb. Echter, niet iedereen heeft het vermogen om zich aan te passen en de eigen regie te voeren. Uitgaan van positieve gezondheid vraagt dan ook ondersteuning op maat. (tekst uit het boek Gezond centraal)

Als leefstijlcoach, hr- en organisatieadviseur en bouwkundige is het mijn doel om medewerkers in de bouwsector (bouw en uta) vooruit te helpen in vitaliteit. Hierbij is de benadering vanuit positieve gezondheid een insteek die ik toepas en zet het gezondheidsweb in wanneer nodig.

Wil jij meer weten over positieve gezondheid? Ben jij nieuwsgierig naar jouw gezondheidsweb? Heb je vragen of heb je interesse in ondersteuning op maat aangaande jouw gezondheid? SamenMeester helpt je vooruit, vooruit in vitaliteit.

Klik hier voor meer blogs