“Er is veel mogelijk, maar alleen als je zelf inziet, accepteert en het echt wilt!”

02-06-2022

In de zomer van 2021 kampt Sietse Brandsma met een burn-out. Als hij er weer bovenop is en zijn functie als engineer bij Leviat weer oppakt, krijgt hij een terugval. Sietse: “Ik zat in een negatieve flow, bleef hangen in vragen aan mijzelf en kon situaties niet goed overzien. Inge heeft mij inzichten en tools gegeven om mijn negatieve gedachten om te zetten in een positieve mindset.”

In de periode dat Sietse weer start met werken is Inge geregeld aanwezig bij Leviat. Er lopen diverse coachingstrajecten vanuit SamenMeester, zowel gericht op teams als op individuele collega’s. Sietses leidinggevende, zelf óók gecoacht door Inge, merkt op dat Sietse niet lekker in zijn vel en in zijn werk zit. Hij stelt voor een persoonlijk coachingstraject met Inge op te starten.

Negatieve spiraal

Sietse: “Het aanbod van mijn leidinggevende kwam op het juiste moment. Ik was weer volledig aan het werk, maar liep aan alle kanten vast. Een combinatie van drukte, privéomstandigheden en te weinig ontspanning. Ik zat in een negatieve spiraal en had hulp nodig om hieruit te komen. Ik ben blij dat deze mij geboden werd.”

In overleg met Sietse stelde Inge een coachingsprogramma van acht sessies op, gericht op zijn herstel. Tijdens het eerste gesprek kwam duidelijk naar voren dat Sietse altijd bereid is voor anderen te zorgen, maar zichzelf daarbij vergeet. Sietse: “Door bewust stil te staan bij waar mijn behoefte ligt, ontdekte ik dat het beter voor mij was om tijdelijk minder uren te gaan werken. Elke week had ik een gesprek met Inge over hoe het ging en waar ik tegenaan liep. Ik kreeg opdrachten mee en ben gestart met mediteren om beter te kunnen ontspannen.”

Morgen weer een dag

Sietses voornaamste doel was meer inzicht te krijgen in zichzelf en situaties beter te kunnen overzien. Zowel in zijn werk als privé. “Inge heeft mij tools gegeven waardoor ik meer vanuit mijzelf kan kiezen wat goed is voor mij, waar ik blij van word en hoe ik situaties met een positieve blik kan benaderen. Dit helpt mij om duidelijker en makkelijker doelen te stellen die voor mij belangrijk zijn en de acties te ondernemen die het beste zijn voor mij. Kortom, ik zet mijzelf op nummer 1 en accepteer dat sommige dingen zijn zoals ze zijn. Ik probeer meer te ontspannen en vaker te denken ‘morgen weer een dag’. Dat geeft veel rust.”

Persoonlijke groei

Door dit proces samen met Inge te doorlopen is Sietse een stuk zelfbewuster geworden en heeft zijn gevoel van eigenwaarde een enorme boost gekregen. “Ik was altijd erg afwachtend en onzeker, ook naar klanten toe. Nu ik sterker in mijn schoenen sta, verloopt de communicatie een stuk beter en kan ik mijn klanten beter van dienst zijn. Het gaat écht een stuk beter met me. Als ik terugkijk op de afgelopen periode, hebben de fijne gesprekken mij enorm vooruit geholpen. Het hele traject heeft mij mooie inzichten gegeven, kracht, motivatie en vertrouwen in mijzelf. Ik heb ervaren dat er veel mogelijk is, maar alleen als je zelf inziet, accepteert en het echt wilt!” 

Klik hier voor meer blogs