Uw organisatie

Ontevreden klanten, stagnerende groei, ondermaatse kwaliteit en productie, een hoog ziekteverzuim, herstructurering of verloop onder medewerkers; issues die u niet à la minute oplost. SamenMeester helpt uw organisatie de balans tussen de (harde) organisatiedoelstellingen en het welzijn van uw medewerkers (terug) te vinden.

De aanpak van SamenMeester is erop gericht om te optimaliseren, om iedereen in zijn kracht te zetten en vol energie te laten (samen)werken in een vitale werkomgeving. Dat doe ik aan de hand van 3 stappen.

Stap 1: de vraag achter de vraag

Processen lopen niet lekker, een team of afdeling functioneert niet optimaal, medewerkers zijn gestresst. Zomaar wat redenen waardoor uw organisatie uit balans kan raken en niet presteert zoals gewenst. Maar waar ligt nu exact de oorzaak? Stap 1 is erop gericht om het werkelijke vraagstelling in kaart te brengen. Mijn ervaring leert namelijk dat er vaak meer achter de vraag schuilt dan u in eerste instantie denkt. Pas als we dit scherp hebben, we samen kritisch mogen en durven zijn, kunnen we werken aan verandering.

Stap 2: voor het bedrijf, vanaf de werkvloer

Nadat we samen de doelstellingen hebben geformuleerd, ga ik de werkvloer op. Ik loop mee met de collega’s en ervaar zelf hoe de zaken lopen. Doordat ik direct in contact sta met uw medewerkers heb ik snel inzicht in wat nodig is om beter te kunnen presteren. Is de afdeling logisch ingericht? Zitten de juiste mensen op de juiste plek? Hebben medewerkers de juiste focus en zijn zij genoeg geboeid? Als betrokken collega bouw ik een vertrouwensband op met uw medewerkers en heb ik de gelijkwaardige positie om enthousiast en geïnteresseerd door te vragen. Als verbinder tussen de werkvloer en management ben ik daarnaast in staat om het grote geheel te overzien.

Het resultaat van deze stap zijn praktische adviezen en acties op het snijvlak van HR, beleid, kwaliteit en gezondheid.

Vitaliteitsadvies

Stap 3: blijvend waardevol

Aan de slag! In stap 3 helpt SamenMeester uw organisatie bij het implementeren van de nieuwe inzichten. Dit kan in één keer of in fases. Belangrijk hierbij is dat de veranderingen op alle relevante levels in de organisatie worden doorgevoerd. Van uitvoering tot op tactisch en strategisch niveau. Alleen hierdoor ontstaat voldoende draagvlak om met elkaar te werken aan een gezondere en vitalere organisatie. Tevreden en loyale medewerkers, minder ziekteverzuim én groei; het resultaat van mijn inzet is blijvend waardevol.

Implementatie

"Inge is een enthousiast en enthousiasmerend persoon. Dat komt mede doordat zij denkt in kansen en daarbij ook buiten de gebaande paden durft te denken. Die creativiteit weet ze ook nog in een structuur te leiden zodat de processen in control zijn. Een echte teamspeler!”
Sander van Kessel, directeur 360Vastgoed