Teamoptimalisatie dagprogramma

Wanneer zijn we als team succesvol? Hoe bereiken we dat en waar liggen de kansen en mogelijkheden om elkaar beter te helpen en met elkaar samen te werken.

Wat is je doel en wat moet er verbeterd worden? In een intake met de leidinggevende wordt het thema bepaald.

Ieder teamlid maakt een CVI assessment waarbij we inzicht krijgen in iemands sterktes en drijfveren en hoe deze interacteren met de overige teamleden. Dit bespreken we plenair met elkaar waardoor er inzicht ontstaat in ieders individuele en in de gezamenlijke kracht. Naast ieders individuele resultaat bespreken we ook het gezamenlijke resultaat.

Ook kijken we naar de persoonlijke ontwikkeling van alle teamleden. Hoe kan iedereen nog beter functioneren in zijn of haar rol binnen het team? We kijken onder meer of de activiteiten die ieder teamlid uitvoert wel bij hem of haar passen. Waar zijn ze goed in? Waar kunnen ze zich nog op trainen? En welke (deel)activiteiten kunnen ze maar beter verdelen?

Resultaat: een concreet plan van aanpak met actiepunten

Prijs € 2.650,- excl. BTW (inclusief lunch)

Groepsgrootte 6-8 personen – locatie bij het Rusttheater Reutum

Lees een referentie van SamenMeester over een andere vorm van teamoptimalisatie.

"Prettig dat iemand de rol van verbinder op zich nam"

contact